Kontakty

Adresa:
MURAT, spol. s r.o.
Partizánska 46
960 01 Zvolen

mapa
Tel./Fax: 045 / 5 320 182
045 / 5 321 722
E-mail: muratzv@muratzv.sk
Internet: www.muratzv.sk
GPS: N 48° 35´ 30´´ - E 19° 08´ 22´´


Pracovná doba: Pondelok až piatok 7:00 - 15:30
Banka: VÚB Zvolen, č.ú.: 20709 412/0200
IČO: 00616893
IČ DPH: SK2020474929
DIČ: 2020474929
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 195/S
Licencia na prevádzku technickej služby č.: PT 000295