Zabezpečovacie zariadenia a kamerové systémy

Bezpečnosť na prvom mieste!
To sa týka nielen Vášho zdravia, ale aj majetku, firemného prostredia a okolia.
 
Preto Vám firma Murat Zvolen ponúka v rámci Bansko-Bystrického regiónu najnovšie technológie z oblasti zabezpečovacích a kamerových systémov, tzv. priemyselnú televíziu alebo uzavretý televízny okruh. Pojem priemyselnej televízie zahŕňa systém prenosu televízneho signálu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli.  Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely, ako je monitorovanie priestorov, v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality.
 
Firma Murat Zvolen Vám  ponúka:
Profesionálne technické riešenia
– na mieru pripravené pre Vás, keďže rešpektujeme, že každá
   požiadavka a každý objekt je individuálny
-  Po konzultácii s Vami pripravíme pre Vás technickú špecifikáciu a  cenovú ponuku či už pre zabezpečovacie alebo kamerové systémy
-  Po odsúhlasení a doladeniach ponuky zrealizujeme Vašu zákazku za čo najkratší možný (dohodnutý) čas a za čo najoptimálnejších podmienok (za čo najmenšieho zásahu do Vášho súkromia, či pracovného tempa), samozrejme za rozumnú cenu
-   Technická podpora a servis je samozrejmosťou pre náš tím
 
Služby odborníkov -  ak si nie ste istí, ktoré riešenie v rámci zabezpečovacieho či kamerového
systému je pre Vás najvhodnejšie, obráťte sa na nás, náš technický personál Vám rád poradí a navrhne rôzne alternatívy vzhľadom na Vaše konkrétne požiadavky
 
Prehľad ponúkaných produktov (príloha):
Kamerové systémy CCTV
Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
Dochádzkové a prístupové systémy